SMV-kreditgarantifonden # (FGAR) ~ Investment,finance for businesses

Thursday, July 25, 2019

SMV-kreditgarantifonden # (FGAR)


præsentation SMV-kreditgarantifonden (FGAR) Algeriet

1- Juridisk struktur og vedtægter


SMV-kreditgarantifonden (FGAR), oprettet ved udøvende dekret nr. 02-373 af 6 Ramadhan 1423 svarende til 11. november 2002 i henhold til orienteringsloven om SMV'er, fastlægger vedtægterne for Garantifond. Under tilsyn af Ministeriet for Industri og Miner har FGAR juridisk personlighed og økonomisk autonomi.

2- FGAR's mål

Hovedformålet med FGAR er at lette adgangen til mellemfristet bankfinansiering for at støtte opstart og udvidelse af SMV'er ved at yde kreditgarantier til forretningsbanker for at gennemføre den finansielle pakke med projekter. virksomheder, bæredygtige og orienterede mod oprettelse og / eller udvikling af virksomheder.

lovgivning SMV-kreditgarantifonden (FGAR)

1- Eksekutiv dekret nr. 02-373 af 6 Ramadhan 1423

Tilsvarende den 11. november 2002, oprettelse og fastsættelse af vedtægterne for kreditgarantifonden for små og mellemstore virksomheder.

Den Algeriske Republiks Tidende nr. 74

2- Loven om orientering om SMV'er

Loven om orientering om SMV'er

3- Orienteringsloven om udvikling af små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

4- Investeringsudviklingsloven

5- Den nye status for FGAR

6- Eksekutiv dekret nr. 17-193 af 16. Ramadan 1438

SMG-kreditgarantifondens mission (FGAR)

* Giv kreditgaranti til SMV'er

* Garantere relæer til programmer, der er oprettet til SMV'er af internationale institutioner

* Giv rådgivning og teknisk assistance til SMV'er, der drager fordel af fondsgarantien

* Gennemføre ethvert projekt med partnerskab med institutionerne, der aktiverer inden for rammerne af fremme og udvikling af SMV

* Iværksætte enhver handling, der sigter mod vedtagelse af foranstaltninger, der vedrører fremme og støtte af SMV'er inden for rammerne af garantien for investeringskreditter.

FGAR-støtteberettigelseskriterier

1- Støtteberettigede projekter fra SMV-kreditgarantifonden (FGAR) SMV'er med projekter prioriteres for at:


· Fremstilling af varer eller servicetilbud, der ikke findes i Algeriet.

· Oprettelse af en stærk merværdi for fremstillede produkter.

· Reduktion af importen.

· Øget eksport.

· Brug af naturressourcer, der er tilgængelige i Algeriet, samtidig med at det fremmer forarbejdningen af ​​lokale råvarer.

· Optimal finansiering i forhold til antallet af oprettede job.

· Rekruttering af unge kandidater fra faguddannelsescentre, tekniske skoler og universiteter.

· Afslutning af projekter i regioner med et stort overskud af arbejdskraft.

· Udvikling af nye færdigheder, især i den nye økonomi.

· Innovation gennem teknologi eller know-how.

2- Ikke-støtteberettigede projekter fra SMV-kreditgarantifonden (FGAR)

· Projekter, hvis økonomiske ordninger allerede drager fordel af en støttemekanisme fra de offentlige myndigheder

· Projekter, der ikke opfylder definitionerne af en SMV som beskrevet i lov nr. 17-02 af 10. januar 2017 om orienteringsloven om udvikling af små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

· Er også udelukket fra denne lovs anvendelsesområde:

o Banker og finansielle institutioner

o Forsikringsselskaber

o Noterede selskaber

o Ejendomsmægler

o Import / eksportvirksomheder, virksomheder, der udelukkende arbejder inden for handel

o Ethvert projekt til refinansiering af gammel gæld

o Enhver virksomhed, der kan skade miljøet og / eller økosystemet.

Betingelser for dækning af SMV-kreditgarantifonden (FGAR)

1- Dækningsbetingelser

Garantien for FGAR dækker en sats på den største saldo af bankens kredit. Denne procentdel fastlægges for hvert projekt. Det er specificeret i garantibeviset udstedt af FGAR til banken.

· Garantisatsen er mellem 10% og 80% af kreditbeløbet. Denne sats beregnes for hvert projekt i henhold til omkostninger og risiko.

· Det maksimale beløb for garantien pr. Projekt er 100 millioner e.Kr. støttet af Fgar Funds til oprettelse og forlængelse. Det maksimale beløb på 100 millioner DA betyder garantien og ikke projektets omkostninger.

· Garantiens maksimale varighed og fastsættes til: 7 år for en konventionel investeringskredit og 10 år for en leasing.

· Den tildelte garanti skal være nødvendig for gennemførelsen af ​​det projekt, som det er ydet.

· Banken beder om sikkerhed for de aktiver, der er planlagt til projektfinansieringen.

· Der kræves en detaljeret forretningsplan i henhold til FGAR-standarder.

· Garantien tilbydes kun efter analyse af projektet af FGAR.

· Investoren kan på samme tid præsentere projektet for sin bank.

· Den endelige garanti kan kun ydes efter bankens meddelelse om finansieringsaftalen til promotoren.

2- Omkostninger i forbindelse med dækningen af ​​garantien

· Der fastlægges en studiekommission af FGAR til dækning af studieomkostningerne for filen med et beløb på 20 000,00 DA uden skat.

· Et forpligtelsesgebyr i form af en enkelt præmie beregnet årligt på grundlag af garantiens udestående beløb og skal betales på én gang ved udstedelse af garanticertifikatet i henhold til følgende gebyrer:

o 1% årligt af det udestående beløb for investeringslångarantien

o 0,50% af det udestående beløb for leasinggarantien.


Garanti-ansøgningsfil af SMV-kreditgarantifonden (FGAR)

Investereren skal fremlægge en forretningsplan - forretningsplan - herunder den tekniske og økonomiske undersøgelse af sit projekt ledsaget af juridiske dokumenter fra virksomheden.

Garantikravet kan være enten:


I - Præsenteret direkte til hovedkvarteret for FGAR af promotoren,

II - Adresseres pr. Post til FGAR-adressen

III - Videresendt til FGAR e-mail-adresse: E-mail: info@fgar.dz
FGAR-garantiproces

Hovedtrin i udviklingen af ​​garantikravet

De vigtigste trin opsummeres som følger:

Trin 1: Møde med FGAR og en kort præsentation af dit projekt. Der anmodes om en forretningsplan, der er udviklet i henhold til FGAR-krav.

Trin 2: FGAR sender dig et bekræftelsesbrev.

Trin 3: Analyse af forretningsplanen og andre dokumenter.

4. trin: Møde i FGAR's forpligtelsesudvalg for godkendelse af filen.

Trin 5: Levering af et garantibrev fra FGAR til SMV, der udgør en principaftale, indtil bankens anmeldelse af finansieringsaftalen.

Trin 6: Levering af en låneaftale fra banken til SMV.

Trin 7: Levering af FGAR-garantiattesten til banken.
Share:

Tags

Most Recent

2/recent/post-list

Facebook

Investment,finance for businesses

About