KOBİ Kredi Garanti Fonu # (FGAR) - Cezayir ~ Investment,finance for businesses

Tuesday, July 23, 2019

KOBİ Kredi Garanti Fonu # (FGAR) - CezayirSunum KOBİ Kredi Garanti Fonu (FGAR)

1- Yasal yapı ve tüzükler

KOBİ'ler Oryantasyon Yasası uyarınca 11 Kasım 2002 tarihine göre 6 Ramazan 1423 tarih ve 02-373 sayılı Kararname ile oluşturulan KOBİ Kredi Garanti Fonu (FGAR); Garanti Fonu Sanayi ve Madenler Bakanlığı nezaretinde, FGAR tüzel kişiliğe ve finansal özerkliğe sahiptir.

2- FGAR’ın amaçları

FGAR'ın temel amacı, KOBİ'lerin başlatılmasını ve genişlemesini desteklemek amacıyla ticari bankalara proje paketini tamamlamak için kredi garantileri vererek orta vadeli banka finansmanına erişimi kolaylaştırmaktır. İşletmelerin yaratılması ve / veya geliştirilmesine yönelik uygulanabilir ve yönlendirilmiş işletmeler.

mevzuat KOBİ Kredi Garanti Fonu (FGAR)

1- 6 Ramazan 1423 / 02-373 sayılı İcra Kararı

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için 11 Kasım 2002 tarihli kredi güvencesi fonunun statülerinin oluşturulması ve düzeltilmesi.

74 sayılı Cezayir Cumhuriyeti Resmi Gazetesi

2- KOBİ'lere yönelim yasası

KOBİ'lere yönelim yasası

3- Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ'ler) Geliştirilmesine Yönelik Oryantasyon Kanunu

4- Yatırım Geliştirme Yasası

5- FGAR'ın yeni durumu

6- 1638 Ramazan 1438'in 17-193 sayılı İcra Kararı


KOBİ Kredi Garanti Fonunun (FGAR) Görevi


* KOBİ'lere kredi garantisi verilmesi

* Uluslararası kurumlarca KOBİ'ler için oluşturulan programların rölelerini garanti eder.

* Fon Garantisinden yararlanan KOBİ'lere tavsiye ve teknik yardım sağlanması

* KOBİ’nin teşviki ve geliştirilmesi çerçevesinde faaliyet gösteren kuruluşlarla herhangi bir ortaklık projesinin üstlenilmesi.

* KOBİ'lerin yatırım kredilerinin teminatı çerçevesinde tanıtımı ve desteklenmesi ile ilgili önlemlerin alınmasına yönelik her türlü önlemi almak.

FGAR uygunluk kriterleri

1- KOBİ Kredi Garanti Fonundan (FGAR) uygun projeler Projelere sahip KOBİ'lere öncelik verilmektedir:


· Cezayir'de bulunmayan mal veya hizmet teklifleri imalatı.

· Üretilen ürünlere güçlü bir katma değer yaratmak.

· İthalatın azaltılması.

· Artan ihracat.

· Yerel hammaddelerin işlenmesini teşvik ederken, Cezayir'de bulunan doğal kaynakların kullanımı.

· Oluşturulan iş sayısıyla ilgili olarak optimum finansman.

· Genç mezunların esnaf eğitim merkezlerinden, teknik okullardan ve üniversitelerden işe alınması.

· Büyük miktarda iş gücü bulunan bölgelerde projelerin tamamlanması.

· Özellikle yeni ekonomide yeni becerilerin geliştirilmesi.

· Teknoloji veya know-how ile yenilikçilik.

2- KOBİ Kredi Garanti Fonu'nun (FGAR) uygun olmayan projeleri

· Mali düzenlemeleri hali hazırda kamu makamlarının destek mekanizmasından yararlanan projeler

· Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine Yönelik Oryantasyon Yasası ile ilgili 10 Ocak 2017 tarih ve 17-02 sayılı Kanunda tanımlandığı şekilde KOBİ tanımlarını karşılamayan projeler

· Ayrıca bu yasa kapsamı dışındadır:

o Bankalar ve finansal kurumlar

o Sigorta şirketleri

o Listelenen şirketler

o Emlak acenteleri

o İthalat / ihracat şirketleri, sadece ticarette çalışan şirketler

o Eski borcu yeniden finanse etmek için herhangi bir proje

o Çevreye ve / veya ekosisteme zarar verebilecek işler.

KOBİ Kredi Garanti Fonunun (FGAR) teminat şartları

1- Kapsama şartları

FGAR'ın garantisi, Banka tarafından verilen kredinin anapara bakiyesinin oranını kapsar. Bu yüzde, her proje için belirlenir. FGAR tarafından Bankaya verilen garanti belgesinde belirtilmiştir.

· Garanti oranı kredi tutarının% 10 ila% 80'i arasındadır. Bu oran her bir proje için maliyet ve riske göre hesaplanmaktadır.

· Proje başına teminatın maksimum tutarı, Fgar Fonları tarafından yaratma ve genişletme projeleri için desteklenen 100 milyon AD'dir. Maksimum 100 milyon DA miktarı, projenin maliyeti değil verilen bir garanti anlamına gelir.

· Garantinin azami süresi: sabit: geleneksel bir yatırım kredisi için 7 yıl ve kiralama için 10 yıl.

· Verilen garantinin gerçekleştirilmesi için verilen teminat gerekli olmalıdır.

· Banka, proje finansmanı için planlanan varlıklar üzerinde güvenlik isteyecektir.

· FGAR standartlarına göre detaylı bir iş planı gereklidir.

· Garanti ancak FGAR tarafından projenin analizinden sonra verilir.

· Yatırımcı aynı anda projeyi bankasına sunabilir.

· Kesin teminat, ancak finansman anlaşmasının Banka tarafından destekleyiciye bildirilmesinden sonra verilebilir.

2- Teminatın kapsamı ile ilgili masraflar

· Vergi olmadan 20 000,00 DA tutarındaki dosyanın çalışma maliyetlerinin karşılanması için FGAR tarafından bir çalışma komisyonu kurulur.

· Her yıl ödenecek teminat tutarına göre hesaplanan ve bir kerede ödenecek tek bir prim şeklinde bir taahhüt ücreti, aşağıdaki ücretlere göre, garanti belgesi konusu üzerine yapılır:

o Yatırım kredisi teminatı tutarının yıllık% 1'i

o Ödenmemiş kira garantisinin% 0,50'u.


KOBİ Kredi Garanti Fonu'ndan (FGAR) Garanti Başvuru Dosyası

Yatırımcı, şirketin yasal belgeleriyle birlikte projesinin teknik ve ekonomik çalışmasını içeren bir işletme planı - işletme planı sunmalıdır.

Garanti talebi aşağıdakilerden biri olabilir:


I - Organizatör tarafından doğrudan FGAR'ın genel merkezine sunulur,

II - FGAR adresine posta ile adreslendi.

III - FGAR e-posta adresine iletildi: E-posta: info@fgar.dzFGAR Garanti Süreci

Garanti talebinin ilerlemesindeki ana adımlar Ana adımlar şöyle özetlenmiştir:

Adım 1: FGAR ile buluşma ve projenizin özet sunumu. FGAR gereksinimlerine göre geliştirilen bir iş planı talep edilmektedir.

Adım 2: FGAR size bir onay mektubu gönderir.

Adım 3: İş Planının ve diğer belgelerin analizi.

4. adım: FGAR'ın Taahhütler Komitesi'nin dosyanın onaylanması için toplanması.

Adım 5: FGAR tarafından KOBİ'ye teminat mektubu teklifinin, banka tarafından finansman anlaşmasının bildirilmesini bekleyen bir prensipte anlaşmaya varılan bir anlaşmayı teşkil etmesi.

Adım 6: Bankadan KOBİ'ye bir kredi anlaşması yapılması.

Adım 7: FGAR garanti belgesinin Bankaya teslimi.

Share:

Tags

Most Recent

2/recent/post-list

Facebook

Investment,finance for businesses

About