Pk-yritysten luottotakuurahasto (FGAR) ~ Investment,finance for businesses

Thursday, August 1, 2019

Pk-yritysten luottotakuurahasto (FGAR)


esitys Pk-yritysten luottotakuurahasto (FGAR) Algeria

1- Oikeudellinen rakenne ja perussäännöt

Pk-yritysten luottotakuurahasto (FGAR), joka perustettiin 6 päivänä Ramadhan 1423 annetulla toimeksiannon päätöksellä nro 02-373 ja joka vastaa 11. marraskuuta 2002 pk-yrityksiä koskevan lain nojalla, vahvistaa Takuurahasto. Teollisuus- ja kaivosministeriön valvonnassa FGAR on oikeushenkilö ja taloudellinen itsenäisyys.

2- FGAR: n tavoitteet

FGAR: n päätavoite on helpottaa keskipitkän ajan pankkien rahoituksen saatavuutta pk-yritysten perustamisen ja laajentamisen tukemiseksi myöntämällä luottotakuita liikepankeille hankkeiden rahoituspaketin saattamiseksi päätökseen. yritykset, elinkelpoiset ja suuntautuneet yritysten perustamiseen ja / tai kehittämiseen.

lainsäädäntö Pk-yritysten luottotakuurahasto (FGAR)

1- Valtioneuvoston asetus nro 02-373, 6 Ramadhan 1423

Vastaa 11. marraskuuta 2002 luottotakuurahaston perustamista ja vahvistamista pienille ja keskisuurille yrityksille.

Algerian tasavallan virallinen lehti nro 74

2- Laki pk-yrityksiä koskevasta suuntauksesta

Laki suuntautumisesta pk-yrityksiin

3- Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kehitystä koskeva suuntalaki

4 - Sijoituskehityslaki

5- FGAR: n uusi tila

6 - Ramadan 1438, toimeenpaneva asetus nro 17-193

Pk-yritysten luottotakuurahaston (FGAR) tehtävä

* Antaa luottotakuu pk-yrityksille

* Taata kansainvälisten instituutioiden pk-yrityksille perustamien ohjelmien välitys

* Antaa neuvoja ja teknistä tukea pk-yrityksille, jotka hyötyvät rahaston takuusta

* Suorita kaikki kumppanuushankkeet instituutioiden kanssa, jotka aktivoituvat pk-yritysten edistämisen ja kehittämisen puitteissa

* Suoritetaan kaikki toimet, joilla pyritään toteuttamaan pk-yritysten edistämistä ja tukemista koskevia toimenpiteitä sijoitusluottojen takauksen puitteissa.

FGAR-kelpoisuuskriteerit

1- Pk-yritysten luottotakuurahaston (FGAR) tukikelpoiset hankkeet

Etusija annetaan pk-yrityksille, joiden hankkeet ovat:

· Algeriassa puuttuvien tuotteiden valmistaminen tai palvelutarjonta.

· Vahvan lisäarvon luominen valmistetuille tuotteille.

· Tuonnin vähentäminen.

· Lisääntynyt vienti.

· Algeriassa käytettävissä olevien luonnonvarojen käyttö edistäen samalla paikallisten raaka-aineiden jalostusta.

· Optimaalinen rahoitus suhteessa luotujen työpaikkojen määrään.

· Nuorten valmistuneiden rekrytointi ammatillisista koulutuskeskuksista, teknisistä kouluista ja yliopistoista.

· Hankkeiden loppuun saattaminen alueilla, joilla on suuri työvoiman ylijäämä.

· Uusien taitojen kehittäminen etenkin uudessa taloudessa.

· Innovaatio tekniikan tai osaamisen kautta.

2- Pk-yritysten luottotakuurahaston (FGAR) tukikelpoiset hankkeet

· Hankkeet, joiden rahoitusjärjestelyt hyötyvät jo viranomaisten tukimekanismista

· Hankkeet, jotka eivät täytä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kehitystä koskevasta suuntaviivasta 10. tammikuuta 2017 annetussa laissa nro 17-02 annettuja pk-yritysten määritelmiä.

· Eivät myöskään kuulu tämän lain soveltamisalaan:

o Pankit ja rahoituslaitokset

o Vakuutusyhtiöt

o Pörssiyhtiöt

o Kiinteistövälitystoimistot

o Tuonti- / vientiyritykset, yritykset, jotka toimivat yksinomaan kaupassa

o Kaikki vanhan velan jälleenrahoittamishankkeet

o Kaikki yritykset, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja / tai ekosysteemiä.

Pk-yritysten luottotakuurahaston (FGAR) katetta koskevat ehdot

1- kattavuuden ehdot

FGAR-takuu kattaa pankin myöntämän luoton pääoman loppusumman. Tämä prosenttiosuus vahvistetaan jokaiselle projektille. Se on määritelty FGAR: n pankille myöntämässä takuutodistuksessa.

· Takausaste on 10–80% luoton määrästä. Tämä määrä lasketaan jokaiselle projektille kustannusten ja riskien mukaan.

· Takuun enimmäismäärä projektia kohden on 100 miljoonaa AD, jota tuetaan Fgar Fund -rahastoilla perustamis- ja laajennushankkeille. Enimmäismäärä 100 miljoonaa DA tarkoittaa myönnettyä takuuta eikä hankkeen kustannuksia.

· Takuun enimmäiskesto: 7 vuotta tavanomaiselle sijoitusluotolle ja 10 vuotta leasingille.

· Annetun takuun on oltava välttämätön sen hankkeen toteuttamiseksi, jolle se on myönnetty.
· Pankki pyytää vakuutta hankkeen rahoittamiseen suunnitelluista varoista.

· Tarvitaan yksityiskohtainen FGAR-standardien mukainen liiketoimintasuunnitelma.

· Takuu tarjotaan vasta kun FGAR on analysoinut hankkeen.

· Sijoittaja voi samalla esitellä projektin pankkilleen.

· Lopullinen takaus voidaan myöntää vasta sen jälkeen, kun pankki on ilmoittanut rahoitussopimuksesta rahoittajalle.

2 - Takuun kattamiseen liittyvät kustannukset

· FGAR vahvistaa tutkimuskomission 20 000,00 DA: n suuruisen tutkimuksen kustannusten kattamiseksi ilman veroja.

· Sitoumusmaksu yhden palkkion muodossa, joka lasketaan vuosittain takauksen jäljellä olevan määrän perusteella ja maksetaan heti takuutodistuksen myöntämiselle seuraavien tariffien mukaisesti:

o 1% vuodessa sijoituslainan takauksen jäljellä olevasta määrästä

o 0,50% vuokratakauksen jäljellä olevasta määrästä.

PK-yritysten luottotakuurahaston (FGAR) antama takaushakemus

Sijoittajan on esitettävä liiketoimintasuunnitelma - yrityssuunnitelma - mukaan lukien hänen hankkeensa tekninen ja taloudellinen selvitys, joka liitetään yrityksen laillisiin asiakirjoihin.

Takuuvaatimus voi olla joko:


I - järjestäjä esitteli suoraan FGAR: n päämajaan,

II - Osoitettu postitse FGAR-osoitteeseen

III - Lähetetty FGAR-sähköpostiosoitteeseen: Sähköposti: info@fgar.dz



FGAR-takuuprosessi

Tärkeimmät vaiheet takuupyynnön etenemisessä

Tärkeimmät vaiheet on tiivistetty seuraavasti:

Vaihe 1: Tapaaminen FGAR: n kanssa ja projektisi yhteenveto. FGAR-vaatimusten mukaisesti kehitettyä liiketoimintasuunnitelmaa pyydetään.

Vaihe 2: FGAR lähettää sinulle kuittauskirjeen.

Vaihe 3: Liiketoimintasuunnitelman ja muiden asiakirjojen analyysi.

4. vaihe: FGAR: n sitoumuskomitean kokous asiakirjan hyväksymiseksi.

Vaihe 5: FGAR: n toimittama takuukirje pk-yritykselle, joka on periaatteessa sopimus, kunnes pankki ilmoittaa rahoitussopimuksesta.

Vaihe 6: Lainasopimuksen toimittaminen pankista pk-yrityksille.

Vaihe 7: FGAR-takuutodistuksen toimittaminen pankille.














Share:

Tags

Most Recent

2/recent/post-list

Facebook

Investment,finance for businesses

About