Arbejdskraft og udenlandske arbejdstagere i Algeriet ~ Investment,finance for businesses

Wednesday, September 4, 2019

Arbejdskraft og udenlandske arbejdstagere i Algeriet


Udenlandske arbejdstagere i Algeriet:

1. Lov nr. 81-10af 9 Ramadan 1401 svarende til den 11. juli1981 om ansættelsesvilkårene for udenlandske arbejdstagere. Denne lov har til formål at bestemme ansættelsesvilkårene for udenlandske arbejdstagere kun hos arbejdsgiveren.

I henhold til nationale udviklingsbehov under hensyntagen til traktater eller aftaler, som Algeriet måtte have indgået med ethvert fremmed land.

For at gennemføre denne lov blev følgende dekret og instruktioner udstedt:

2. Dekret nr.82-510 af 9. Rabi I af 1403 svarende til den 25. december 1982 om fastlæggelse af betingelserne for udstedelse af en midlertidig arbejdstilladelse eller licens til udenlandske arbejdstagere.

Dette dekret bestemmer formen for arbejdstilladelsen og den midlertidige arbejdstilladelse såvel som de notater, der er nævnt deri ved en afgørelse truffet af ministeren med ansvar for arbejde.

   Lovgivningsmæssige love for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft :

Du skal angive en fil, der indeholder en omfattende indledende aftale.

Denne procedure er baseret på placering af filen hos lokale driftsafdelinger. Det statslige beskæftigelsesdirektorat sender filen til Centralafdelingen for Arbejdsministeriet til undersøgelse og godkendelse.

- Anmodning om en foreløbig aftale for at fremhæve de forventede behov for nedværdigende kvalifikationer og positioner i den lokale og udenlandske arbejdsstyrke.

- En kopi af arbejdsmarkedsaftalen eller selskabets vedtægter.

- Kopi af handelsregisteret.

- En kopi af de dokumenter, der retfærdiggør medarbejdervirksomhedens stilling med hensyn til skatter og dokumenter relateret til National Social Security Fund.

-Aftalen sendes derefter til det ansættende firma gennem det statslige beskæftigelsesdirektorat.

For at drage fordel af en indledende aftale skal du:
-Send din fil til det statslige ansættelsesdirektorat.

- Filen sendes af det statslige beskæftigelsesdirektorat til generaldirektoratet for beskæftigelse og integration (Ministeriet for Arbejde, Beskæftigelse og Social Sikkerhed).

- Generaldirektoratet for Beskæftigelse og Integration sender en foreløbig aftale til den driftsenhed gennem det statslige Direktorat for Beskæftigelse.

- En udenlandsk arbejdstager, der har en arbejdskontrakt og en midlertidig arbejdstilladelse, skal have et arbejdsvisum og en midlertidig arbejdstilladelse.

1 / Udenlandske arbejdstagere, der bidrager til gennemførelsen af ​​lokale projekter:

Den udenlandske medarbejderorganisation, der skal bidrage til realiseringen af ​​lokale projekter, skal have arbejdsvisum for udenlandske arbejdstagere for at komme ind i Algeriet hos Udenrigsministeriet.

- Ansøgning om arbejdsvisum til Udenrigsministeriet.

- En nominel liste med numre og pas for alle udenlandske arbejdstagere.

- Forpligtelsen til at returnere udenlandske arbejdstagere til deres lande umiddelbart efter afslutningen af ​​arbejdsmærket.

2 / Udenlandske arbejdstagere, der deltager i arbejdsgiverorganisationer:

Hvis den udenlandske arbejdstager er ansat uden for gennemførelsen af ​​lokale projekter, skal arbejdsgiveren eller arbejdstageren betale filen for at få et arbejdsvisum adresseret til Udenrigsministeriet. Filen indeholder følgende dokumenter:

- Ansøgning om arbejdsvisum til Udenrigsministeriet.

- En bekræftet kopi af det udenlandske arbejdstagers pas.

- En overbevisende og bekræftet kopi af den udenlandske arbejdstagers faglige kvalifikationer.

- Forpligtelsen til at repatriere den udenlandske arbejdstager, indtil ansættelsesforholdets ophør.

Du vil arbejde i Algeriet:

Det Nationale Beskæftigelsesagentur foreslår en række tjenester for at nå dit mål. Artikel 05, der er inspireret af udøvende dekret nr. 06-77 svarende til 18. februar 2006, definerer Det Nationale Arbejdsstyrels beføjelser til forvaltning af udenlandsk arbejdskraft. Artiklen bestemmer følgende: Opfølgningslove og lovgivning vedrørende ansættelse af udlændinge og udvikling og opfølgning af udenlandsk arbejdskraft samt organisering og opførelse af den nationale kode for udenlandske arbejdstagere.

 Fandt du et job i Algeriet så du:

- Med forbehold af algerisk national lovgivning og love.

- Undertegnelse af en ansættelseskontrakt med medarbejderfirmaet, hvad enten det er lokalt eller udenlandsk.

- Bær arbejdsvisum eller midlertidig arbejdstilladelse.

- Det har også et certifikat, der er licenseret af de samme arbejdsformidlingstjenester, hvorigennem medarbejderen forpligter sig til at repatriere den udenlandske arbejdstager umiddelbart efter afslutningen af ​​ansættelsesforholdet. Endelig beskæftiger du dig med betalt aktivitet.

Tilskyndelsesforanstaltninger for udenlandske arbejdsgivere gennem Yrkeshjælpstjenesten:

 arbejdssøgende inden for rammerne af det erhvervsmæssige integrationshjælpssystem og drage fordel af fulde månedlige lønninger og sociale bidrag.

Fordel fra uddannelse til fordel for jobsøgende for at tilpasse deres kvalifikationer til arbejdspositioner ved at dække 60% af uddannelsesomkostningerne.

De arbejdede inden for rammerne af den subsidierede ansættelseskontrakt og nød godt af statens bidrag til stillingen ved:

➥ 12000 DZH for indehavere af videregående uddannelsescertifikater.

➥ 10000 DZ til højteknikere.

➥8000 DZ til kandidater i gymnasium og erhvervsuddannelse.

➥ 6000 GD til ukonfigurerede.

Benyt dig også af at reducere brugerkontingent og betale i stedet for 25%:
⏩ 15% ved ansættelse af en tidligere ansøger.

⏩ 5% ved ansættelse af en junior studerende.

⏩ 2,5% pr. Beskæftigelse i Øvre og sydlige højland.

Ydelse i højst 03 år, en månedlig godtgørelse på 1000 DZD pr. Ansættelse på en ubegrænset ansættelseskontrakt.


Påkrævet fil:

Hver bruger, der ønsker at drage fordel af en af ​​fordelene ved denne enhed, skal indsende en fil til fordel for National Social Security Fund, der indeholder følgende dokumenter:

· Ansøgning om tilskud (fil indsendt af National Social Security Fund).

· Et dokument, der beviser registrering hos ansættelsesbureauet "Attendance Sheet" (dokumentet leveret af arbejdsformidlingen).

 Secu01-ansøgninger (et dokument indsendt af National Social Security Fund).
· Liste over berørte arbejdsapplikationer.
Share:

Tags

Most Recent

2/recent/post-list

Facebook

Investment,finance for businesses

About